Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie wypłacił już ponad 10 mln

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie codziennie wpływają wnioski od przedsiębiorców o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej. Największym zainteresowaniem cieszą się pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Średnio do urzędu wpływa ok. 300 wniosków dziennie, ale zdarzały się dni, gdy liczba wniosków wpływających do urzędu tylko w ciągu doby przekraczała 1300. Nabór wniosków o pożyczkę jest ciągły. Urząd zachęca do składania wniosków w formie elektronicznej. To znacznie przyspiesza pracę nad ich rozpatrywaniem.


Obecnie trwa drugi nabór wniosków o dofinansowanie dla pozostałych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej. Nabór dotyczy dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne – w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. W tym naborze - o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności - mogą się ubiegać również przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. Także organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku dochodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19. Przedsiębiorcy oraz inne podmioty zainteresowane wsparciem mogą składać wnioski do PUP w Wołominie do 20 maja br.


– Cyklicznie, co tydzień, informujemy o liczbie pozytywnie rozpatrzonych wniosków i wielkości wypłaconej pomocy. Pracujemy bardzo intensywnie, nawet w systemie zmianowym. Otrzymujemy dodatkowe wsparcie ze strony Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka, który oddelegowuje do nas pracowników z innych jednostek powiatowych. To nieoceniona pomoc w rozpatrywaniu wniosków i zwiększeniu płynności pracy. Dzięki tym działaniom przedsiębiorcy szybciej otrzymują pomoc – wyjaśnia dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie Grażyna Krupa.


Zainteresowanie Tarczą Antykryzysową jest ogromne. Liczba złożonych do urzędu pracy wniosków przekroczyła już 9 tysięcy. Negatywne rozpatrzenie wniosku zdarza się tylko wtedy, gdy wniosek skierowany został do niewłaściwego urzędu lub podmiot nie kwalifikuje się do udzielenia pomocy.
- Nasze działania postrzegamy jako misję – od sprawności naszej pracy zależy przyszłość wielu przedsiębiorców i pracowników. Robimy co w naszej mocy, aby jak najszybciej otrzymali pieniądze. Jednocześnie nie możemy pozwolić sobie na błędy, a wnioski, które do nas wpływają bardzo często wymagają uzupełnienia. Dokładne sprawdzenie wniosku przed jego rozpatrzeniem również leży przecież w interesie przedsiębiorcy. Staramy się w tym pomagać najlepiej jak potrafimy. Dodam, że najwięcej błędów pojawia się we wnioskach złożonych w postaci papierowej. Dlatego gorąco zachęcamy przedsiębiorców do składania wniosków przez platformę praca.gov.pl – dodaje dyrektor PUP.

Kwota pomocy, dotychczas wypłaconej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej, przekroczyła już 10 mln 300 tys. zł. Najwięcej środków wypłaciliśmy do tej pory przedsiębiorcom z gmin Wołomin, Ząbki, Marki, Kobyłka i Radzymin.