W Markach wsparcie z województwa na poprawę płynności firm

Agencje reklamowe, kluby sportowe, ruchome placówki gastronomiczne, firmy kateringowe z Marek i nie tylko – oto przykłady mikro i małych firm, którą mogą ubiegać się o pomoc finansową. Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w najnowszym naborze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Potrwa do 21 października. Rozstrzygnięcia zapadną w grudniu tego roku.

- Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych (…). Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji. Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania zatrudnienia i działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się nabór – czytamy w informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 164 747,31 zł. Budżet wynosi 44,7 mln zł.
Więcej informacji na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/3-3-innowacje-w-msp-typ-projektow-finansowanie-wydatkow-msp-dotyczacych-utrzymania-biezacej-dzialalnosci-firmy-i-zapewnienia-jej-plynnosci-finansowej-wskutek-covid-19-nr-rpma-03-03-00-ip-01-14-11/