Laureat Nagrody „Mutka vel Zielonka”

Wyłoniono laureata Nagrody „Mutka vel Zielonka” - edycja 2020, przyznanej przez Towarzystwo Przyjaciół Zielonki. Został nim Krzysztof Łebkowski, którego uhonorowano za wieloletnie promowanie kompetencji cyfrowych, lokalnej tradycji oraz aktywizowanie zielonkowskich seniorów - za ogrom wkładanej w to energii, kreatywności i serca.


Krzysztof Łebkowski, jako Latarnik Polski Cyfrowej, rozpoczął w 2013 roku realizację programu Cyfrowa Zielonka, w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans, czyli edukacji cyfrowej dla seniorów. To przedsięwzięcie stanowiło punkt wyjścia dla Jego licznych inicjatyw, których był i jest pomysłodawcą lub współtwórcą. Warto przypomnieć, iż scenariusz autorstwa p. Krzysztofa, promujący zielonkowskich pasjonatów cyfernautów, został wykorzystany w reportażu Latarnicy.pl - Cyfrowy sukces 50+, emitowanym w TVP1 w grudniu 2013 roku.Z kolei w 2015 roku zdobył nagrodę Ministra Administracji i Cyfryzacji w konkursie Cyfrowa Współpraca Popłaca na wyposażenie i prowadzenie jednej z trzech pracowni edukacyjnych, zwanych Latarniami Polski Cyfrowej. W latach 2017-2019 realizował program e-MOCNI: cyfrowe kompetencje, realne korzyści. Łącznie, w latach 2013-2019 w zajęciach prowadzonych przez p. Krzysztofa uczestniczyło ponad 500 osób.
Jego zamiłowanie do odkrywania i pielęgnowania lokalnej historii zaowocowało szeregiem akcji adresowanych do młodzieży oraz wieloletnim promowaniem siedliska Janikowskich, w tym: erygowanie Lasu Żołnierzy Andersa, animowanie wypraw afrykańskich, czy też promowanie domu „muzealnego” Leopolda Janikowskiego, zwłaszcza w trakcie Nocy Muzeów Towarzystwa Przyjaciół Zielonki.
Jednym z projektów zainicjowanych przez Krzysztofa Łebkowskiego jest Klub Seniorów „Młodzi Duchem”, funkcjonujący przy Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce. Klubowicze organizują tam liczne warsztaty, spektakle, wyprawy studyjne, pikniki, bale, itp. Pan Krzysztof, sam pełen pomysłów, często niekonwencjonalnych i nieoczywistych, ale zawsze dowcipnych, znakomicie potrafi aktywizować uczestników, wyzwalać w nich kreatywność, energię, fantazję. Nie bez przyczyny jednym z haseł, przyświecającym Jego działaniom, jest młodość w wieku dojrzałym, a od 2020 roku- BierzMy do serc odpowiedzialność za siebie, bliskich i dalszych. I nie są to tylko hasła!
Jednym z ważniejszych działań Laureata, już nie tylko dla środowiska seniorów, ale dla całej społeczności, było utworzenie w 2014 roku Miejskiej Rady Seniorów, przy wsparciu samorządu Miasta Zielonka. W kolejnym roku opracowano i przyjęto strategię lokalnej polityki senioralnej Zielonkowianie.60+/-, dedykowaną stopniowej poprawie warunków godnej jakości życia. Istotnym było wzbogacenie infrastruktury polityki senioralnej o Klub Senior+ oraz innowacyjny program obejmujący zdrowie, pasje, integrację i ekonomię społeczną. Zielonkowianie.60+/- aktywnie współpracują z władzami Zielonki i Mazowsza, licznymi gminami i organizacjami. W 2018 roku Zielonka uzyskała status Gminy Przyjaznej Seniorom.