Wołomińska Rada Seniorów

Dobiega końca kadencja Wołomińskiej Rady Seniorów (WRS). To były trzy lata nietypowe. Interesujące, pozytywne, ale i budzące negatywne emocje.

Seniorzy zawsze byli obecni na ważnych uroczystościach państwowych lub samorządowych. Uczestniczyli w wielu wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i innych. Inicjowali szereg przedsięwzięć dla dobra gminy Wołomin i całej społeczności. Aby większość członków dotychczasowej Rady kontynuowała swoją działalność w nowej kadencji.