Kobyłkowskie spotkanie

Na czym polega organizowanie społeczności lokalnej, jak tworzyć mapę zasobów i potrzeb lokalnych, jaka jest rola takiego działania we wspieraniu inicjatyw mieszkańców – nad odpowiedziami na te pytania rozważano podczas piątkowego spotkania w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce.


Seminarium pt. „Organizowanie społeczności lokalnej w teorii i praktyce- wymiana doświadczeń”, w którym wzięły udział osoby działające w sferze pomocy społecznej oraz przedstawiciele samorządu zostało zorganizowane przez Urząd Miasta Kobyłka, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce oraz Stowarzyszenie Siatkówka w Kobyłce (partner Seminarium). Podczas spotkania dyskutowano o organizowaniu społeczności lokalnej – dlaczego warto pracować tą metodą, od czego zacząć i jakich narzędzi używać. Nie mogło zabraknąć tematu poświęconego ważnej roli organizatora społeczności lokalnej (OSL) – lidera, który nie tylko animuje społeczność ale przede wszystkim stanowi wsparcie informacyjne zarówno dla mieszkańców, grup, NGO i wzajemnie komunikuje te grupy.


Poszczególne bloki tematyczne były prowadzone przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach (Monika Krzysztofek, Paulina Gnatowska, Elżbieta Nobis, Agnieszka Stróżyk), Aleksandrę Skonieczną z Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu, Izabelę Drzazgę - Koordynatora OSL w OPS Kobyłka oraz Monikę Makowiecką ze Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.


- Cieszy mnie, że takie inicjatywy mają miejsce w Kobyłce. Model, w którym pomoc społeczna koncentruje się głównie na finansowym wsparciu osób, znajdujących w trudnej sytuacji życiowej nie przynosi takich rezultatów, jak połączenie takiego wsparcia z równoczesnym aktywizowaniem i zachęcaniem do brania sprawy w swoje ręce. Takie działania, pomagające osobom wykluczonym na nowo włączyć się do życia społecznego powinny być prowadzone równocześnie ze wsparciem rzeczowym lub finansowym – mówi Katarzyna Rostek, wiceburmistrz Miasta Kobyłka.


Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i pomysłami jest ważne szczególnie w czasie, kiedy wzrastają potrzeby integrowania mieszkańców i przeciwdziałania zwiększającej się liczbie problemów społecznych m.in spowodowanych też trwającą pandemią. Termin spotkania zbiegł się z obchodami Dnia pracownika socjalnego, zawodu który codziennie wymaga zaangażowania, niesie wyzwania ale także przynosi satysfakcję. Dlatego też ważnym jest, aby dzięki takim spotkaniom wzmacniać kadrę i poprzez wzajemne doświadczenia uczyć się nowych narzędzi pracy z lokalną społecznością.