Targowisko Miejskie w Radzyminie

Gmina Radzymin przeznacza pod wynajem cztery pawilony handlowe położone na terenie Targowiska Miejskiego w Radzyminie, przy ul. Ogrodowej.

Przeznaczone pod wynajem są:
• Pawilon nr 2
• Pawilon nr 5
• Pawilon nr 7
• Pawilon nr 9
Pawilony w zabudowie szeregowej, grunt jest utwardzony. Powierzchnia każdego z w/w pawilonów to: 12,87 m2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Teren usług handlu i usług o różnych funkcjach – targowisko miejskie. Sprzedaż mięsa i wędlin. Wysokość opłat z tytułu najmu: 350,00 zł netto miesięcznie za pawilon plus 23% podatek VAT. Termin zagospodarowania nieruchomości/Forma najmu: W drodze bezprzetargowej na okres 3 lat. Jest to pierwsza umowa. Wykaz obejmujący pawilony handlowe na targowisku przy ul. Ogrodowej w Radzyminie – działka ewid. Nr 69/2, obręb 05-01 dostępny na stronie https://radzymin.pl/download/attachment/984/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem.pdf