Kobyłka: Pierwsza Sesja Rady Miasta Kobyłka kadencji 2014-2018

W poniedziałek, 1 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Miasta Kobyłka kadencji 2014 – 2018....

W poniedziałek, 1 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Miasta Kobyłka kadencji 2014 – 2018.

Obrady otworzyła pani Alina Stefaniak – przewodnicząca senior. Nowo wybrani radni otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnych Rady Miasta Kobyłka, a następnie złożyli ślubowanie. Później swoje ślubowanie złożył Burmistrz Miasta Kobyłka Robert Roguski. Nowo wybrani radni dokonali wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Przewodniczącą Rady Miasta Kobyłka wybrana została ponownie pani Ewa Jaźwińska, a Wiceprzewodniczącą pani Hanna Łach. Podczas sesji powołano także komisje problemowe oraz wybrano ich przewodniczących. W sesji uczestniczyła liczna grupa mieszkańców Kobyłki, a gościem honorowym sesji była pani minister, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożena Żelazowska.
Poniżej składy poszczególnych komisji Rady Miasta (pogrubioną czcionką zaznaczeni zostali przewodniczący).

Komisja Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa:

- Dąbrowski Jarosław

- Fortuna Małgorzata

- Jarząbek Anna

- Lis Jacek

- Muszyńska Izabela

- Potocki Paweł

- Stefaniak Alina

- Jaźwińska Ewa

 

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

- Czerederecka Agnieszka

- Fortuna Małgorzata

- Jarząbek Anna

- Plichta Marzena

- Potocki Paweł

 

Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska

- Czerederecka Agnieszka

- Domańska Martyna

- Karpienia Piotr

- Kazana Wiesław

- Łach  Hanna

- Muszyńska Izabela

- Nienałtowska Anna

 

Komisja Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej

- Bobrukiewicz Elżbieta

- Engel Barbara

- Kostrzewa Konrad

- Kowaleczko Jakub

- Lis Jacek

- Łach Hanna

- Stefaniak Alina

- Beata Dąbrowska

 

Komisja Finansowo Budżetowa

- Bobrukiewicz Elżbieta

- Dąbrowska Beata

- Dąbrowski Jarosław

- Domańska Martyna

- Engel Barbara

 

Komisja Rewizyjna

- Karpienia Piotr

- Kostrzewa Konrad

- Kowaleczko Jakub

- Kazana Wiesław

- Nienałtowska Anna

- Plichta Marzena